Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
telewizja

Ekumeniczny Orszak w Cieszynie

Trzy barwne i radosne orszaki wyruszyły dzisiaj (06.01) sprzed cieszyńskich kościołów by spotkać się na Rynku. Właśnie tam miała miejsce inscenizacja pokłonu trzech króli i wspólne kolędowanie. Cieszyński Orszak Trzech Króli ma charakter ekumeniczny.
źródło: ox.pl
dodał: MSZ

Komentarze

38
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-01-06 21:27:26
wyśmienity cwaniaczek: som żeście blank gupi ...... Po pierwsze ... NIE BYŁO 3 TYLKO WIELU !!! wystarczy sprawdzić , Po 2.... to nie królowie tylko perscy magowie , z których nieliczni stali stali się " królami" A TO ODPOWIEDNIK DZISIEJSZEGO ----BURMISTRZA ???? A PO TRZECIE oni byli PERSAMI !!! oczywiście WG LEGENDY ..... tam nie było czarnoskórych w tym czasie !!!!!!!!!!!!!!! nie wierzycie Cowida a w takie bajki MOŻNA DEBILE ?
2022-01-07 05:33:53
marat: Kacper, Melchior i Baltazar, być może na podobieństwo trzech synów Noego, symbolicznie przedstawiają cały Świat, który przybył oddać pokłon narodzonemu z Dziewicy Jezusowi, kierowani przez gwiazdę. Cześć Mesjaszowi oddawali nie tylko ludzie, również przyroda i wszechświat, za sprawą nietypowych i cudownych zjawisk, które towarzyszyły Misterium Wcielenia. Z drugiej strony okoliczności narodzenia Jezusa przypominają te towarzyszące przyjściu na świat Mojżesza np. sprawa zabijania dzieci, czy panowanie tyrana. Objawienie Pańskie dowodzi, iż Jezus nic nie czynił w tajemnicy, a jego przyjście na Świat, a także rozpoczęcie docelowej działalności było skrupulatnie zapowiadane i stosownie poprzedzone.
2022-01-07 05:49:12
+święty+Patryk+: z tak zwanymi "wierzącymi" jest podobnie jak z płaskoziemcami - różnica polega na tym, że tym pierwszym mózgi od niemowlęctwa prano i prasowano, drudzy z takimi się urodzili
2022-01-07 05:51:16
+święty+Patryk+: "W Biblii występuje wiele zapożyczeń i plagiatów z innych kultur oraz religii, m.in. z Mezopotamii, Egiptu czy starożytnego Bliskiego Wschodu – mówi profesor Kazimierz Banek, historyk religii, były dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ. – Musimy pamiętać, że w naszym kraju od tysiąca lat dominuje jedna religia i instytucja tej religii. Struktury Kościoła odgrywają ważną rolę w procesie kształcenia społeczeństwa. W wyłącznym interesie Kościoła, jego kleru i ludzi z nim związanych było i jest takie nauczanie w szkołach, by służyło ich interesom, zachowaniu ich pozycji w państwie i społeczeństwie."
2022-01-07 05:54:13
+święty+Patryk+: Weźmy postać Jezusa. Jeśli w ogóle istniał, to miał na imię Joshua lub Jehoszua, które to imię zostało później zgrecyzowane na Jezus. W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że do Marii przyszedł anioł Gabriel i oznajmił jej: "Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca". Nie ma tu mowy o tym, że Jezus będzie Bogiem, Zbawicielem, panem całego świata. On miał panować w Jerozolimie. Dopiero po śmierci Jezusa Paweł, który nie znał go w ogóle, rozpoczął działalność misyjną, w wyniku której z czasem rozbudowano doktrynę do tego stopnia, że Jezusa przemieniono w Boga. Dla mnie Nowy Testament to jedyne Ewangelie. Nie uznaję listów Pawła, ponieważ wykoślawił on pierwotną opowieść o Jezusie i to, kim on był. A był kimś w rodzaju działaczy społeczno-politycznych na terenie Palestyny. Opisuje ich żydowski historyk Józef Flawiusz (ur. w 37 r. n.e., zm. po 94 r.), wspomina o ludziach, którzy nawoływali do wyzwolenia Żydów spod obcego panowania, ale nie ma tam Jezusa. Dlatego wielu poważnych badaczy kwestionuje historyczność Jezusa. Nie ma dowodów historycznych, że Jezus istniał, a dowodzić, że nie istniał, nie ma sensu, bo w nauce dowodzi się, że coś istnieje, a nie że nie istnieje.
2022-01-07 05:55:17
+święty+Patryk+: Warto wspomnieć o Ewangelii św. Marka. Ludzie mają w domu Biblię i nie wiedzą, że mają tekst, w którym jest ewidentne oszustwo. Wyszło ono na jaw dopiero w połowie XIX w., kiedy to niemiecki badacz Konstantin von Tischendorf odkrył na Synaju najstarszy tekst Pisma Świętego z połowy IV w., tzw. Kodeks Synajski. W obowiązującej do dziś Ewangelii św. Marka w XVI rozdziale jest mowa o Jezusie, który wstał z grobu i pokazał się Marii Magdalenie i uczniom. Miał on powiedzieć wtedy: "Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu" itd. Otóż w tym najstarszym znanym tekście Pisma Świętego nie ma tego fragmentu, nie ma takiego zakończenia Ewangelii św. Marka. Kończy się ona na 16,8. Jeśli Marek, który żył na przełomie I i II w., napisał tę Ewangelię, to tego fragmentu (czyli 16,9-19) nie zawarł. Znalazł się on w Kodeksie Waszyngtońskim z V w. Ktoś go zatem dopisał. W jakim celu?
2022-01-07 05:56:15
+święty+Patryk+: W naszym kraju od tysiąca lat dominuje jedna religia i instytucja tej religii. Struktury Kościoła odgrywają ważną rolę w procesie kształcenia społeczeństwa. W wyłącznym interesie Kościoła, jego kleru i ludzi z nim związanych (vide minister Czarnek) było i jest takie nauczanie w szkołach, by służyło ich interesom, zachowaniu ich pozycji w państwie i społeczeństwie. Dlatego wiedza o innych religiach, jak również tej u nas dominującej, jest tak niewielka. U nas zaufanie do nauki jest bardzo małe, w dodatku religia jest w kontrze do niej. Nauka to ciągłe poszukiwanie, sprawdzanie, odrzucanie nieprawdy. Szukanie nowych rozwiązań. Natomiast religia daje gotowe rozwiązania, człowiek nie musi myśleć.
2022-01-07 06:01:10
+święty+Patryk+: chwała bogu na naszych oczach kończy się wielowiekowe w tym kraju panowanie poprzebieranych jak na występy w cyrku zdemoralizowanych cwaniaków, oszustów, leni i kombinatorów
2022-01-07 06:11:59
pastor.ewangelikalny: Biblia nie powstała w aksjologicznej próżni. Autorzy, którzy tworzyli święte teksty, pod natchnieniem odnosili się do znanych sobie i wytworzonych przez współczesne im kultury treści, motywów, czy doświadczeń. Zapożyczenia z innych kultur w żaden sposób nie podważają autorytetu Biblii, jak niektórzy próbowaliby sugerować. To nie zastosowane w tekście środki ekspresji literackiej są istotne, tylko ich przekaz, a ten w Piśmie Świętym jest jednoznaczny i znacząco różny od pozostałych tekstów współczesnych biblijnym księgom. Biblia niewątpliwie stanowi fundament współczesnej europejskiej cywilizacji. W treści zamieszczone w Biblii nie trzeba wierzyć, wystarczy, a nawet wypada te znać. Również Biblia na przestrzeni dziejów, jeszcze zanim powstało chrześcijaństwo, stanowiła prawdziwą skarbnicę, z której czerpały inne kultury. Np. w Eneidzie Wergiliusza odnajdujemy motywy jakby zaczerpnięte z Księgi Izajasza — w żaden sposób nikomu nic to nie ujmuje...
2022-01-07 06:51:50
pastor.ewangelikalny: Historyczność postaci Jezusa dziś nie wzbudza już żadnych wątpliwości, chyba że mamy na myśli z osoby kierujące się względami ideologicznymi. Co do postrzegania postaci Jezusa jako człowieka-Boga jest to temat na rozważania o naturze teologicznej i tu wypada odesłać do ustaleń poczynionych przez Ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa — oczywiście, w danym zakresie można posiadać dowolne poglądy. Obiter Dictum, jeżeli zakładamy, iż Jezus jest Bogiem, z samej zasady wywiedzionej z Biblii wiemy, iż jako Bóg Jezus nie miał początku, stąd mówimy o Misterium Wcielenia, a nie "narodzenia".
2022-01-07 06:59:30
pastor.ewangelikalny: Co ciekawe, do dziś nadal podważana jest historyczność Mojżesza (na świadectwo Mojżesza powoływał się sam Jezus, a także współcześnie istnieją społeczności, które pomimo braku dowodów uznają Mojżesza za realnie żyjącą w przeszłości postać — jakoś nikomu to nie przeszkadza), niegdyś również wspaniałe Królestwo Dawida i Salomona, jak i same te postacie, a także Hetyci były przedstawiane przez naukę jako wyłącznie biblijny twór.
2022-01-07 07:01:37
pastor.ewangelikalny: Co do postaci Szawła z Tarsu, nazwanego później Pawłem, ten swą działalność misyjną rozpoczął dopiero po akceptacji ze strony "filarów wiary", o czym sam wspomina w przypisywanej jego osobie korespondencji. Co więcej, Paweł spotykał się z przykładami świadectwa czynionego przez jemu współczesnych, np. brał udział w prześladowaniach pierwszych wyznawców Jezusa np. w męczeństwie Szczepana.
2022-01-07 07:10:34
pastor.ewangelikalny: Sami najbardziej zaufani Jezusa, świadkowie działalności Jezusa, odnosili się wobec Pawła jako do równego sobie, poza faktem odmiennych doświadczeń i przeszłości Szawła. Z kolei fakt, iż zmartwychwstały Jezus przed Apostołami ukazał się Marii Magdalenie, jest poświadczony, chociażby w Ewangelii wg Jana — żadna to sensacja.
2022-01-07 07:12:30
pastor.ewangelikalny: Tak nazywana Ewangelia wg Marka w rzeczywistości stanowi katechezę Piotra, jaką apostoł głosił w towarzystwie Jana Marka. Wedle źródeł Piotr ambiwalentnie podchodził do inicjatywy Marka, zarówno nie ganił, jak i nie pochwalał. Antyczni autorzy nie są zgodni, czy ostateczna redakcja Ewangelii wg Marka nastąpiła jeszcze za życia Piotra, czy już po jego męczeńskiej śmierci. Nie znamy najstarszych tekstów Pisma Świętego, stąd znaczenie Tradycji w chrześcijaństwie. Marek nauczanie Piotra zredagował w latach 60. I w.
2022-01-07 07:14:13
pastor.ewangelikalny: Chrześcijaństwo w Polsce nie dominuje od milenium, Kościół jakiś wpływ na kształtowanie zachowań moralnych mas społecznych uzyskał dopiero wraz z organizacją sieci parafialnej, a początek tej obserwujemy dopiero w XIII w.
2022-01-07 07:15:45
pastor.ewangelikalny: Historia chrześcijaństwa, a także innych religii, jasno wskazuje, iż nawet objawiona religia nie dostarcza jasnych i oczywistych rozwiązań. W treści Ewangelii Jezus wezwał swych wyznawców do głoszenia Dobrej Nowiny, jednak nie wskazał, w jaki sposób mają to czynić, a także jak ma wyglądać ich zorganizowanie. Wiara i Nauka odnoszą się do innych podstaw. Religia bywa objawiona, z kolei Nauka opiera się na doświadczeniu.
2022-01-07 07:17:38
oxjas1: Oj donek, donek znow bulczysz. Np. Psalm 104 jest wzorowany na egipskim "Wielkim hymnie do Atona”, że opis potopu przypomina potop z sumeryjskiego "Eposu o Gilgameszu”, że idea monoteizmu została zaczerpnięta od Echnatona i Zaratusztry, że idea Sądu Ostatecznego wzorowana jest na zaratusztrianizmie itd.- prof. Kazimierz Banek, historyk religii, były dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ.
2022-01-07 07:18:08
pastor.ewangelikalny: Zgodnie z przesłaniem wielkich myślicieli np. S. Huntington, konflikty przyszłości będę odnosić się do podstaw religijnych, które tworzą zręby wielkich kręgów cywilizacyjnych. Śmierć jest podstawą wszelkiej religijności i dopóki ludzie będą umierać, tak długo będzie trwać religia. Potwierdza to Y.N. Harari.
2022-01-07 07:20:18
Ruben: Christus Mansionem Benedicat" - czyli "Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)". Skąd Kacper, Melchior i Baltazar? Kolejne bzdury!
2022-01-07 07:26:01
pastor.ewangelikalny: Psalm 104 jest wzorowany na egipskim "Wielkim hymnie do Atona”, z kolei zawarte w Dziejach wyrażenie "wierzgać przeciw ościeniowi", podobnie jak opis nawrócenia Szawła/Pawła stanowią kopię z dzieła pochwalnego ku czci Bachusa, który zdaniem poniektórych bywa przedstawiany jako jeden z literackich prekursorów postaci Jezusa. Przecież NT zdaniem tych poniektórych jest dziełem greckich skrybów. Niestety ten argument niczego nie dowodzi...
2022-01-07 07:29:38
pastor.ewangelikalny: Christus Mansionem Benedicat albo C = cogito; B = baptesimus; M = matrimonium — jedno nie wyklucza drugiego.
2022-01-07 07:41:54
pastor.ewangelikalny: Za chwilę ktoś pewnie jeszcze doda, że z kolei IHS to zapewne I = Izyda; H = Horus; S = Set, co stanowi wyraźny plagiat z egipskiej mitologii i praktykowanego tam niegdyś kultu słońca, a także ozyryjskiego mitu odnoszącego się do nieustannego cyklu narodzin, śmierci i zmartwychwstania, ukutego przez kapłanów na bazie obserwacji otaczającej przyrody, w celu zapewnienia im posłuchu. Jako kolejny dowód może posłużyć obelisk sprowadzony z Egiptu i umieszczony z papieskiej inspiracji na placu św. Piotra w Rzymie. Wszak sam Tomasz Paine (1737- 1809), zasłużony w wyzwalaniu ludzkości z okowów feudalizmu i tyranii panujących stwierdził, iż „Religia chrześcijańska stanowi parodię kultu słońca. Słońce zastąpiono w niej człowiekiem o imieniu Chrystus, któremu oddawano cześć wcześniej należną słońcu”. - ile tego rodzaju rozumowanie ma wspólnego z prawdą?
2022-01-07 07:42:46
oxjas1: Biblia pisana byla przez ponad 1000 lat przez wielu roznych autorow, z roznych epok historycznych i kultur. Nie sa to oryginaly - jedynie kopie kopii kopii....tlumaczen. Jezus nie pozostawil po sobie zadnych pism. Opowiesc o nim jest zreszta pelna zapozyczen, dodawanych z czasem do barwnej historii. Calkiem mozliwe iz istnial jakis pierwowzor historyczny Jezusa, jak chocby zyjacy 150 lat wczesniej zalozyciel sekty essenczykow zwany Nauczycielem Swiatla i wiele jego wypowiedzi sa tymi, ktore odnajdujemy pozniej w NT przypisanych Jezusowi. Dziwnym trafem dzialalnosc essenczykow nie wykracza poza 70 rok akurat wtedy, gdy spisano pierwsze ewangelie. Rok ten dodajmy byl okresem powstania anty-rzymskiego w Judei. Potem przypisano troche znanych owczesnie mitow do historii o Jezusie. Wszelkie inne tzw. historyczne wzmianki albo pochodza z pozniejszego okresu, albo okazaly sie falszerstwem ("Testimonium Flavianum"), nawet daty rzekomych narodzin i smierci nie koreluja z faktami historycznymi. ( Np. Lech Kaczynski zginal 11 lat temu, a we wspomnieniach to najlepszy prezydent ostatnich tysiacleci, prawie cudotworca ).
2022-01-07 07:43:41
oxjas1: I jeszcze jedno pytanie, skoro Zyd - Jezus jest Bogiem chrzescijan, to jak wytlumaczyc chrzescijanski antysemityzm ?
2022-01-07 07:56:25
pastor.ewangelikalny: Nie wiemy, jak długo powstawała Biblia, możemy domniemywać, iż Tradycja Ustna, w której biblijne treści były początkowo przekazywane, sięga XVIII w. p.n.e. Spisywanie Biblii i jej redakcja nastąpiły dopiero w okresie Niewoli Babilońskiej, stąd w ramach najstarszych biblijnych ksiąg możemy zauważyć różne przeplatające się ze sobą tradycje, które nie zawsze bywają spójne. Celem Biblii jest konkretne przesłanie, które nieraz przekazywane jest za pomocą symboli i figur literackich, często zaczerpniętych z różnych kultur. Nie możemy biblijnych treści interpretować dosłownie, Biblia nie jest podręcznikiem. Nie znamy oryginałów biblijnych ksiąg, dlatego we Wspólnocie Wiernych ogromną rolę odgrywa Tradycja, z której wywodzi się sama Biblia. Biblii nie interpretujemy dowolnie, tylko zgodnie z nauczaniem przekazanym nam przez starszych, czyli zgodnie z Tradycją.
2022-01-07 08:02:25
pastor.ewangelikalny: Jezus pozostawił po sobie coś więcej, niż swoje Pisma, przekazał nam Swoją Naukę, a następnie zesłał Wspomożyciela, który ostatecznie wszystko jego uczniom wyjaśnił. Tak samo Sokrates, Mahomet, czy Budda również nie pozostawili po sobie żadnych pism i dla nikogo nie jest ten fakt w żaden sposób deprymujący. I tu pojawia się ciekawostka? Dlaczego uczniowie Mahometa i uczniowie Jezusa uznali dziewictwo Marii?
2022-01-07 08:04:49
pastor.ewangelikalny: Kto jest przedstawiany jako domniemany pierwowzór Jezusa? Lista (przykładowa) jest bardzo pokaźna: Apoloniusz z Tiany, Szymon Mag, Szymon Bar Kochba, Tyberiusz, Herod Wielki, Julian Apostata Inne przypadki? Dudda Sakia z Indii, Salivahana z Bermud, Odyn ze Skandynawii, Crite z Chaldei, Baal/Tammuz z Fenicji, Indra z Tybetu, Bel z Afganistanu, Jao z Nepalu, Xamolxis z Tracji, Adad z Asyrii, Deva Tat z Syjamu, Mikado w Szintoizmie, Beddru w Japonii, Bremrillah u Druidów/Celtów, Kadmon w Grecji, Hil i Feta u Madianitów, Gentaut i Quexalcote u Azteków, Ischy na Tajwanie, Adonis w Grecji, Ixion i Kwirynus u Rzymian, Prometeusz w Kolchidzie.
2022-01-07 08:07:51
pastor.ewangelikalny: Ostatnio całkiem sporą popularnością w pewnych kręgach cieszy się JUDA GALILEJCZYK/GAMALI, który być może jest tożsamy z pewnym Judą z Galilei wymienianym przez Gamaliela w Dziejach.
2022-01-07 08:14:44
pastor.ewangelikalny: Wedle obecnych teorii, Jezus nie był esseńczykiem, za bardziej prawdopodobną bywa przedstawiana jego przynależność do tak nazywanych ubogich Izraela.
2022-01-07 08:18:49
pastor.ewangelikalny: W 70 r. Zburzono Świątynię Jerozolimską, wobec czego przeżyła się pewna forma kultu. Powstanie trwało już parę lat wcześniej. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijański antysemityzm. Jeżeli zakładamy, iż Jezus jest Bogiem, to jest on Bogiem wszystkich ludzi, nie tylko chrześcijan.
2022-01-07 10:02:08
+święty+Patryk+: donuś zostań przy piwie i oprowadzaniu wycieczek, religia ewidentnie źle na ciebie działa
2022-01-07 20:38:44
oxjas1: donus- odnosnie twojego wpisu - „Jeżeli zakładamy, iż Jezus jest Bogiem, to jest on Bogiem wszystkich ludzi, nie tylko chrześcijan“ To po co chrzest w KK ?
2022-01-07 22:34:32
Oko: Skąd u wyznawców Covida Dziewiętnastego, taki atak na Chrześcijan? Te dwie religie mogą przecież istnieć jednocześnie, nie wchodząc sobie w drogę.
2022-01-08 06:42:14
pastor.ewangelikalny: oxjas1, Nie odniosłeś się do sprawy: Dlaczego uczniowie Mahometa i uczniowie Jezusa uznali dziewictwo Marii? - wówczas ja odpowiem: po co chrzest w KK ?
2022-01-08 10:43:09
oxjas1: Ba, bo zgodnie z nauczaniem KK matka Marii tez byla dziewica. Czyzby znali sie juz wtedy na metodzie in vitro ?
2022-01-08 11:01:15
pastor.ewangelikalny: Dlaczego muzułmanie w kwestii dziewictwa Marii zajmują podobne stanowisko co katolicy, a także inne wspólnoty chrześcijańskie? Nadal nie rozważyłeś tej kwestii...
2022-01-08 11:21:32
oxjas1: Mogli spokojnie przyjac – jak w tradycji polskiego katolicyzmu, ze wszystkie dzieci przynosi bocian.
2022-01-08 12:02:22
pastor.ewangelikalny: Niestety w tej dziedzinie nie masz żadnego pojęcia. Islam nie polega na "swobodnym przyjmowaniu". Odsyłam do lektury Koranu, a następnie tę warto uzupełnić o Bill Warner "Koran w dwie godziny", tam znajdziesz odpowiedź. Polecam!
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: