Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Jubileusz 400-lecia istnienia Sióstr Elżbietanek

W czwartek (09.09) w Kościele pw. Św. Elżbiety w Cieszynie miała miejsce inauguracja jubileuszu 400-lecia istnienia Sióstr Elżbietanek. Obchody Roku Jubileuszowego 400-lecia istnienia Zgromadzenia, Siostry Elżbietanki rozpoczęły w dniu 450. rocznicy urodzin swej założycielki Matki Apolonii Radermecher 9 września 2021 r. Mszą świętą o godz. 18.00 w parafii św. Elżbiety w Cieszynie. Mszy świętej przewodniczył Prowincjał Ojców Franciszkanów O. Antonin Brząkalik OFM. Dokładny dzień 400. rocznicy założenia Zgromadzenia przypada 13 sierpnia 2022 r.
źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

17
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-09-10 06:37:38
robespierre: A tymczasem, przy okazji warto pochylić się nad świadectwem Elżbiety Seton.
2021-09-10 06:37:56
robespierre: W 1776 r. trzynaście dotychczasowych kolonii Wielkiej Brytanii położonych w Ameryce Północnej ogłosiło Deklarację Niepodległości. Rozpoczęła się wieloletnia wojna zakończona dopiero w 1783 r., a następnie wznowiona w latach 1812-1814. Wspólnota społeczeństwa amerykańskiego tworzyła się nie tylko na bazie tego długotrwałego konfliktu. Koloniści pochodzący z różnych europejskich krajów, zwłaszcza tych uważanych wówczas za protestanckie, już wcześniej razem zmagali się z Indianami, których niemiłosiernie eksterminowali i spychali na terytoria położone w głębi kontynentu. Osadników łączyła wspólnota interesów, niechęć do tubylców i budowanie cywilizacji w Nowym Świecie. Stary kontynent opuszczali z różnych przyczyn. Ojcowie Pielgrzymi, wpisani w mit założycielski USA, w 1621 przypłynęli do nowej ojczyzny kierowani niezadowoleniem ze stosunków wyznaniowych panujących w ówczesnej Anglii. Ich zdaniem, Londyn w swej nietolerancyjnej wobec katolików (zwanych papistami) polityce, był zbyt mało radykalny, dlatego ci przepłynęli przez ocean, aby na nowej ziemi budować odzwierciedlające biblijne wskazania idealne społeczeństwo. To właśnie na Biblii i jej dosłownej interpretacji, wzniesione przez półtora wieku zostały Stany Zjednoczone. Nowy Świat, w ich ujęciu, został potraktowany jako biblijna Ziemia Obiecana, a zamieszkująca tę ziemię ludność błędnie utożsamili z opisanymi w Torze Kananejczykami, których przeznaczeniem była zagłada.
2021-09-10 06:39:15
robespierre: Koloniści nie stanowili monolitu pod względem wyznaniowym ani tym bardziej etnicznym, drzwi były otwarte dla każdego, w szczególności, jeżeli podzielał światopogląd protestancki i pochodził z Europy, konkretnych protestanckich krajów. Niechęć do tyrańskich monarchicznych rządów, antykatolickie nastawienie, a zwłaszcza podatność na łączące wieloetniczną społeczność liberalne idee stały się podwalinami elity społeczeństwa amerykańskiego, do dziś określanej mianem WASP. To właśnie w takiej atmosferze i duchu wychowana została Elżbieta Seton, której życie (1774-1821) przypadło na okres walki kolonistów amerykańskich o niepodległość. Ówczesne społeczeństwo amerykańskie radykalnie i dosłownie podchodzące do interpretacji Biblii dzieliło się na szereg wspólnot wyznaniowych, których łączyła niechęć, a nawet nienawiść do katolicyzmu.
2021-09-10 06:41:01
robespierre: E. Seton w czasie swej podróży po terenie współczesnych Włoch w 1805 r. Dokonała konwersji na katolicyzm, co nie spotkało się ze zrozumieniem ze strony jej bliskich i znajomych. Poddana ostracyzmowi po powrocie do USA, ze względów wyznaniowych zmuszona została do przeprowadzki w bardziej tolerancyjny region tego już wówczas dobrze zapowiadającego się państwa. Pomimo doznanych trudności, wytrwała w swych przekonaniach. Jej konwersja należy do jednej z pierwszych z tych bardziej znanych wśród amerykańskiego społeczeństwa. Chrześcijaństwo skupia szereg różnych wspólnot wyznaniowych, których łączy Jezus Chrystus, chrzest i Biblia. Pomimo różnych poglądów, powinniśmy w pierwszej kolejności skupiać się na tym, co nas łączy.
2021-09-10 10:41:02
jasper: doneczku vel robespierre, lepiej wytlumacz jak to bylo (2 tysiace lat temu) z tym NIEPOKALANYM poczeciem...?
2021-09-10 12:01:59
PrawdomownyDonald: Jasperku mój drogi, jak dostanę się do koryta to obiecuję że zrobię w Polsce niepokalane poczęcie.
2021-09-10 15:27:24
najśw.patyk: na szczęście to nam nie grozi , powrót bydlaków z peło jest nie mo żli wy !!!! :) tylko mogą pruć dalej ryja że im źle ( ale jak słychać wycie tzn że jest znakomicie :) ), że nie mogą nic zrobić a nigdy też nic nie zrobili dla Polski . No chyba ze jakis bydlak ma odwagę wskazać trzy spektakularne wyczyny bandy ryżego ? krzysio mm i sw patyk będa wiedzie na 100%
2021-09-10 15:39:40
jasper: patyku, idz poczytaj sobie lepiej o cnotach niewiescich a nie spamuj. Jak widac propaganda PIS-owska przebija propagande komunistyczna.
2021-09-10 15:59:29
najśw.patyk: jasperku idź na spęd kolorowych albo na spęd macior , ale chyba już tam byłeś bo mózg zgwałcony wielkim dildo tęczowy buraku a w sumie jaki mózg oni ci tą pustą głowę zruchali wielkimi czarnymi .utasami , takimi jak lubisz trzymać w ustach a wcześniej topić w swoim odbycie ty parówo peowska
2021-09-10 21:10:12
robespierre: W sprawie postaci Marii Panny wypada odnieść się do Jana i Łukasza Ewangelistów. Jan został wyznaczony przez Chrystusa jako ziemski opiekun Marii (pomijam kontekst teologiczny), z kolei Ewangelia wg Łukasza najbardziej odzwierciedla jej doświadczenia. Nowy Testament ukazuje problematykę, z jaką zmagało się chrześcijaństwo na przestrzeni I-III wieku, kiedy jeszcze żyli krewni Jezusa, jego świadkowie i pewne sprawy, które dziś wzbudzają kontrowersje, wówczas uchodziły za oczywiste. Dlatego znalazły się poza głównym nurtem biblijnych rozważań.
2021-09-10 21:11:27
robespierre: Wypada zwrócić uwagę na osobę Efrema Syryjczyka. Efrem był żyjącym w latach 306-373 diakonem, mnichem, kaznodzieją, intelektualistą, autorem licznych pism i propagatorem religijności maryjnej. Jego życie związane było z mezopotamskim Nisibis (do 363 r.) i syryjską Edessą (lata 363-373). Jest to okres, kiedy w ramach Edyktu Mediolańskiego wydanego w 313 r. chrześcijaństwo uzyskuje status religii tolerowanej, a w konsekwencji Soboru w Nicei w 325 r. opracowane zostają podstawy chrześcijańskiej ortodoksji. W 337 r. chrzest na łożu śmierci w rycie ariańskim przyjmuje Konstantyn Wielki, natomiast jego następca na Wschodzie jest podatny na wpływy ariańskie, co zmienia się dopiero po przejęciu władzy przez Konstancjusza II. W okresie lat 361-363 dochodzi do przejęcia władzy przez Juliana Apostatę i następuje nieudana próba stworzenia alternatywnego wobec Kościoła związku wyznaniowego bazującego na dawnych rzymskich wierzeniach. W konsekwencji wojen z Persją Nisibis wraz z całą rzymską Mezopotamią stają się częścią Persji. Po śmierci Apostaty chrześcijaństwo w wymiarze katolickim zdobywa w Rzymie coraz większe znaczenie i za czasów Teodozjusza I Wielkiego zostaje uznane za religię panującą.
2021-09-10 21:11:55
robespierre: Syryjczyk w swej działalności nie tylko popularyzował postać Marii, prowadził działalność edukacyjną, a także zwalczał nauczanie manichejczyków. Manichejczycy stanowili sektę (w antycznym rozumieniu) o charakterze dualistycznym i łączącą w sobie elementy chrześcijaństwa, buddyzmu, zaratusztrianizmu i gnozy. Są postrzegani jako konkurenci chrześcijaństwa w okresie IV wieku i ich nauczanie rozpowszechnione było na Wschodzie Imperium, a także w Persji, gdzie działał ich założyciel, Mani. Efrem Syryjczyk gromił również nauczanie Ariusza, Bardesana, Manesa i Marcjona. Maryjna działalność Efrema nie spotkała się z odrzuceniem ze strony ówczesnych chrześcijan, co oznacza, iż jego poglądy były zgodne z Tradycją Kościoła. Wówczas intelektualne centrum chrześcijaństwa znajdowało się na Wschodzie.
2021-09-10 21:16:05
robespierre: Sprawa grzeszności i bezgrzeszności Marii była poruszana w ramach III Soboru Konstantynopolitańskiego (680 r.) i osobą patriarchy Sofroniusza Jerozolimskiego (u schyłku jego życia Arabowie zdobyli Jerozolimę). W liście synodalnym skierowanym do patriarchy Konstantynopola, Sergiusza oraz pozostałych patriarchów, św. Sofroniusz wyłożył katolicką naukę na temat grzechu pierworodnego oraz Wcielenia. W tym samym liście, w kontekście nauki o grzechu pierworodnym, patriarcha Jerozolimy sławi Maryję jako całkowicie „wolną od wszelkiego skażenia ciała, duszy i umysłu”. Według niego Matka Boża i Zawsze Dziewica została uprzednio oczyszczona, jednak rozumie on to oczyszczające działanie Ducha Świętego w osobie Maryi nie jako przejście od stanu grzechu do stanu świętości, czystości i łaski lecz rozumie ten termin jako wzrost łaski i pomnożenie świętości. Maryja, która jest wolna od grzechu pierworodnego, w momencie Zwiastowania zostaje oczyszczona czyli obdarzona jeszcze większą czystością i świętością. Dlatego bizantyjski koncept uprzedniego oczyszczenia Maryi nie jest sprzeczny z bezgrzesznością i niepokalanym poczęciem Maryi.
2021-09-10 21:18:19
robespierre: List synodalny do Sergiusza i innych patriarchów został również odczytany w całości na jedenastej sesji Soboru Konstantynopolitańskiego III. Zaakceptowano jego zawartość, stwierdzono, że jest w pełni ortodoksyjna i dzięki temu potwierdzono również wiarę w całkowitą bezgrzeszność Maryi i jej wolność od grzechu pierworodnego.
2021-09-10 21:19:03
robespierre: „Wchodzi [Jezus] w łono niewinnego małżeństwa, promieniującego czystością dziewictwa, to znaczy [do] Maryi, która jest święta i jasna, pełna mądrości Boskiej i wolna od wszelkiego skażenia ciała, duszy i umysłu.” – (Epistola synodica ad Sergium 2.3.1; Patrologia Graeca 87, 3.3160)
2021-09-10 21:40:47
robespierre: Postać Marii była również punktem rozważań Soboru Efeskiego z 431 r., kiedy została uznana za Theotokos. Kwestia bezgrzeszności Marii i pojęcia grzechu, a także związany z tym spór dotyczący czyśćca powrócił u milenium później i stał u zarania działalności M. Lutra. Luter wysunął własną koncepcję postrzegania Osoby Boga, która wbrew pozorom nie była jego autorską wizją i swymi początkami sięgała wpływów wschodnich, które pojawiły się w Europie u schyłku średniowiecza w konsekwencji inwazji tureckiej. Zmiana postrzegania Osoby Boga polegała m.in. na przerzuceniu odpowiedzialności za grzech ze stworzenia na Stwórcę. W związku z tym ów Stwórca w pojęciu Lutra stał się pierwszym i największym grzesznikiem. W konsekwencji tego założenia, rozważania w kwestii postaci Marii dla części uważających się za chrześcijan stały się nieistotne. Luter tym sposobem zerwał z Tradycją Apostolską i wielowiekowym nauczaniem Kościoła. Niekonsekwentnie jako jedyne źródło wiary uznał Biblię, która w wymiarze Nowego Testamentu odzwierciedla sytuację Kościoła z pierwszych wieków jego istnienia, wynika z Tradycji Kościoła i jest równie uznaniowa, jak późniejsze dywagacje w sprawie postaci Marii. Gdyby Luter chciał zachować konsekwencję, musiałby odrzucić również postanowienia Soboru Jerozolimskiego. Dlaczego tego nie uczynił?
2021-09-10 21:56:11
robespierre: Co najciekawsze, wbrew powszechnie rozpowszechnianej współcześnie propagandzie, sprawa postrzegania postaci Marii (na podstawie Tradycji) nie została opracowana w Rzymie (tzn. przez papiestwo), tylko na Wschodzie. Instytucja papiestwa, we współczesnym rozumieniu, formalnie zaczęła się kształtować dopiero w czasach Damazego I (pon. 366-384) i o wykrystalizowanej formie papiestwa możemy mówić najwcześniej od czasów Grzegorza I (pon. 590-604), co w swym nauczaniu potwierdzał sam Luter. Dlatego swą krytykę współczesnej sobie formy papiestwa, Luter później przesunął na czasy panowania Konstantyna Wielkiego i to wbrew realiom historycznym. To nie oznacza, iż Biskup Rzymu już wcześniej nie cieszył się adekwatnym autorytetem wśród pozostałych patriarchów i nie zawierał głosu rozstrzygającego w pojawiających się sporach natury teologicznej. Sprawa postrzegania postaci Marii została wypracowania na Wschodzie, jeszcze zanim formalnie wykrystalizowała się instytucja papiestwa. Czy nie świadczy to o niekonsekwencji pewnych powszechnie narzucanych na wiarę zafałszowanych narracji?
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: