Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
telewizja

Na żywo: Sesja Rady Miasta Wisła

O godzinie 14:00 XLVI rozpocznie się sesja Rady Miasta Wisła.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad
2. Wnioski o ewentualne zmiany w porządku obrad
3. Podjęcie następujących uchwał:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
b) zmieniająca budżet Miasta Wisła
c) zmieniająca uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
d) Zmieniająca uchwałę nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
e) W sprawie przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Cieszyńskiego polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej ul. Dziechcinka w Wiśle
f) W sprawie przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Cieszyńskiego polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląska w Wiśle
g) Zmieniająca uchwałę nr XIV/217/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie korzystania z miejsc postojowych na zlokalizowanych poza pasem drogowym nieruchomościach Gminy Wisła
h) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu
i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wisła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle (PKP)
j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1321/6 położonej w Wiśle. (ul. Kręta)
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 259/7 położonej w Wiśle.(ul. Dziechcinka)
l) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Stalmacha.
m) W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
n) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/543/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła
o) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/374/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
p) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/548/2010 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie
r) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022
4. Wolne wnioski i zapytania
5. Zamknięcie obrad sesji

 

red.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: