Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Uroczystość z okazji odsłonięcia i poświęcenia pomnika " Solidarności" na Rondzie Ofiar Stanu Wojennego w Skoczowie

W poniedziałek (30.08) po Mszy Św. w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Skoczowie uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik " Solidarności" na Rondzie Ofiar Stanu Wojennego w Skoczowie. Tego dnia w Kino - Teatrze Elektrycznym Miejskiego Centrum Kultury Integrator w Skoczowie odbyła się uroczysta gala okazji odsłonięcia i poświęcenia pomnika " Solidarności" na Rondzie Ofiar Stanu Wojennego w Skoczowie
źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

27
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-08-30 22:04:16
święty_Patryk: PiS i tamta "Solidarność", posikać się ze śmiechu można, i jeszcze ta msza pod tablicą "zdradzonych i zamordowanych w zamachu pod Smoleńskiem", kościół włączył się w politykierskie rozgrywanie trupów
2021-08-30 22:08:42
miriam11: A za rok pędzie "Poświęcenie tabliczki NSZZ SOLIDARNOŚĆ KUŹNI" na " Pomniku Solidarności" na Rondzie Ofiar Stanu Wojennego"
2021-08-30 22:30:05
święty_Patryk: i obelisk ku czci Wielkiego Wodza "Solidarności" Jarosława Śpiącego
2021-08-31 00:37:38
robespierre: Poglądy młodszego pokolenia w odniesieniu do wydarzeń lat 80. XX wieku znacząco mogą odbiegać od postaw reprezentowanych przez uczestników tamtych wydarzeń, zwłaszcza tych ze strony SOLIDARNOŚCI. Nie wynika to z rzekomego braku znajomości historii, tylko innych czynników, do których możemy zaliczyć np. ponoszenie długofalowych konsekwencji, na które skazane zostało również młodsze pokolenie. Pragnę przypomnieć, iż strona SOLIDARNOŚCI wzięła wraz z postkomunistami odpowiedzialność za ponoszenie każdych konsekwencji podjętych wówczas decyzji. Jak czas pokazał, nie wszystkie wówczas podjęte decyzje były właściwe. Konsekwencje ponosimy do dziś, co nie znaczy, iż mamy przekreślać dorobek tamtych czasów. Nie oznacza to również, iż do tamtych wydarzeń należy odnosić się bezkrytycznie. Tym bardziej, iż uczestnicy tamtych wydarzeń żyli w innym świecie, pod wieloma względami, w innej sytuacji geopolitycznej i odnosili się do innych paradygmatów.
2021-08-31 00:43:51
robespierre: Wystarczy spojrzeć na 21 postulatów MKS z ‘80: 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących wolności związków zawodowych. 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym. 3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 4. Przywrócić do poprzednich praw. a. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., studentów wydalonych z uczelni za przekonania, b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jan Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c. znieść represję za przekonania. 5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania. 6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. 7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ). 8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2 tys. zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen. 9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza. 10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki. 11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp. 13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku). 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, dla mężczyzn do 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn bez względu na wiek. 15. Zrównać renty i emerytur starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych. 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełna opiekę medyczną osobom pracującym. 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. 18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat na wychowanie dziecka. 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 20. Podnieść diety z 40 do 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. (PAP)
2021-08-31 00:46:20
robespierre: Ewidentnie można zauważyć, iż żywioł społeczny w sferze ideowej kierował się głównie skłonnościami socjalistycznymi. Niezadowolenie ludzi wynikało nie tyle z dążenia do demokracji, różnie rozumianej, co rozbudzonymi potrzebami konsumpcyjnymi. Niegdyś zwrócił już na to uwagę Waldemar Łysiak, za co został skrytykowany. Świadczy to o ówczesnych nastrojach społecznych. Należy zauważyć, iż w latach 80. XX w. naród nie postrzegał już PRL jako sowieckiego tworu, ludzie w tym państwie poczuli się gospodarzami i zaczęli wymagać od władz.
2021-08-31 00:52:37
robespierre: Tymczasem z jakich środowisk wywodziły się twarze ówczesnej opozycji, co sobą reprezentowali, przedstawiciele tak nazwanej "LEWICY LAICKIEJ", w latach 80. XX wieku chroniący się i szukający azylu na plebaniach. Fakt o tyle istotny, jeśli uświadomimy sobie, gdzie obecnie znajduje się epicentrum antyklerykalizmu w wymiarze nienawistnym.
2021-08-31 09:41:16
czesiohill: roberspierre: ktoś cię czyta?
2021-08-31 10:17:14
najśw.patyk: święty_Patryk: tępa dzido wymień swoje trzy spektakularne czyny za które możemy ci dziękować ! Wszyscy to będziemy czytać i powtarzać , tobie i krzysiowi mm będziemy wdzięczni jak to wymienicie . Pewnie będziecie mieli tyle do powiedzenia co Schetyna zapytany o to samo :)
2021-08-31 12:49:47
miriam11: Nie piszę o osobach i nie komentuję wydarzeń tamtych lat. Piszę o pomyśle postawienia obelisku na rondzie nazwanym innym imieniem, pomieszanie z poplątaniem, no BAREJA na 1000% kto tego nie widzi ten kiep.
2021-08-31 15:37:42
MILANELLO: Ale niektórym zależy przy każdej okazji żeby urazić kościół katolicki i katolików Ale i tak dzieciaki Nitrasa z PO nie pobijecie Słabi hejterzy jesteście haha
2021-08-31 16:50:03
krzysztof  mm: kiedy patrzę na PiS-owskich bolszewickich apartaczyków obok hasła "Solidarność", to pierwsze skojarzenie: hieny obgryzające kości starych trupów
2021-08-31 17:03:22
krzysztof  mm: a tymczasem inflacja w sierpniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,4 procent rok do roku, to najwięcej od 20 lat - zaczyna się spłacanie wyborczych parówek tej bandy złodziei i oszustów z PiS
2021-08-31 17:10:23
robespierre: Istniały różne projekty na organizację Europy po upadku systemu komunistycznego. Jedne zakładały integrację Europy Środkowej i Wschodniej ze strukturami Zachodu (z czego wyłamał się W. Putin), inne roztaczały wizje stworzenia z byłych demoludów czegoś na kształt osobnej organizacji państw niezaangażowanych prowadzących własną politykę, oddzielających Zachód od wciąż istniejącego ZSRR. Celem byłych demoludów po upadku systemu komunistycznego, okazała się jak najszybsza integracja ze strukturami Zachodu, zanim nastąpiłoby wzmocnienie i odbudowa znaczenia Rosji po rozpadzie ZSRR. Projekt budowy osobnej wspólnoty państw niezaangażowanych i wytworzenia czegoś na kształt własnego systemu ekonomicznego uznano za działania zbyt wyczerpujące i długotrwałe. Państwa znajdujące się przez dekady pod kontrolą ZSRR były nastawione na prowadzenie innego rodzaju gospodarki, brakowało kapitału, pomysłu, czy inicjatywy. Miejsce upadających całych sektorów produkcji demoludów błyskawicznie zastępowały zachodnie firmy, które dowolnie dzieliły pomiędzy sobą nowe rynki zbytu — było to wówczas przedstawiane jako dobrodziejstwo. Społeczeństwa, które nie rozumiały reguł funkcjonowania systemu kapitalistycznego, domagały się natychmiastowych korzyści, nawet kosztem uszczerbku na własnych interesach narodowych, jak się po dekadach okazało.
2021-08-31 17:10:56
robespierre: Polacy transformację ustrojową przeszli w sposób, który na arenie międzynarodowej bywa do dziś przedstawiany jako wzorcowy. Tak nazywana terapia szokowa, nagły wzrost przestępczości, upadek wielu zakładów pracy, a nawet całych gałęzi produkcji, a także otwarcie się na zagraniczny kapitał są przedstawiane jako sukces naszego państwa. Były to warunki, jakie stawiano Polsce pod integrację ze strukturami zachodnimi, mowa o NATO i UE. Życie codzienne przeciętnego Polaka jest wygodniejsze niż za słusznie minionego systemu, na rynku jest dostatek dóbr konsumpcyjnych, poziom życia uległ znaczącej poprawie, za to w perspektywie państwa sytuacja już tak wspaniale nie wygląda, pod pewnymi względami jest gorzej niż dawniej.
2021-08-31 17:12:18
robespierre: Na rewolucji 1989 r., przedstawianej jako tak nazywana „Jesień Narodów”, największe korzyści odniosła Republika Federalna Niemiec (RFN), która komunistyczny konserwatyzm elit Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) i kryzys z tym związany wykorzystała pod aneksję swych wschodnioniemieckich sąsiadów, która została przedstawiona jako zjednoczenie narodu. Niewątpliwie to właśnie Niemcy najwięcej zyskały na upadku systemu komunistycznego, wzrósł eksport niemieckiej gospodarki i kapitału, a tereny Europy Środkowej na nowo stały się otwarte pod niemiecką penetrację ekonomiczną. Nie bez powodu w miejsce polskiej „Solidarności” to właśnie zburzenie muru berlińskiego zostało uznane za symbol zmian i upadku komunizmu.
2021-08-31 17:13:11
robespierre: Nie bez powodu w miejsce polskiej „Solidarności” to właśnie zburzenie muru berlińskiego zostało uznane za symbol zmian i upadku komunizmu.
2021-08-31 17:44:06
CosaNostra: W kościele sami emeryci, jeszcze 10 lat i kościoły będą puste, hahaha
2021-08-31 17:53:59
Ogrodzona: z naszej wsi proboszcz już płacze, że mu "hojni sponsorzy powymierali", nie widzi biedak związku między swoją politykierską paplaniną na kazaniach i idiotyzmami biskupimi a pustkami w kościele
2021-08-31 17:59:34
suski: Tuska jak zwykle w samo sedno: ""Solidarność była ruchem protestu przeciw drożyźnie i przywilejom władzy. PiS uczcił rocznicę jej powstania rekordową drożyzną i rekordowymi podwyżkami płac dla władzy i prezesów państwowych spółek"
2021-08-31 18:04:17
suski: "W 41. rocznicę porozumień sierpniowych władza wprowadza stan wyjątkowy na obszarze 183 miejscowości. Co za symbolika!" - Leszek Miller
2021-08-31 18:04:44
suski: Robert Kropiwnicki, PO: "Gdy umierały tysiące ludzi dziennie, naprawdę zawodziły zwykle środki konstytucyjne, to stanu wyjątkowego nie wprowadzili. Dzisiaj, gdy nie radzą sobie z grupką uchodźców, dla własnego poklasku wprowadzają"
2021-08-31 18:06:23
suski: Marek Belka: "Wirus zabił 75 tys. 345 osób, zamknął tysiące biznesów, zrujnował życie całego społeczeństwa. Stan wyjątkowy PiS potrzebuje jednak dopiero dziś, do przykrycia własnej nieudolności na granicy z Białorusią"
2021-08-31 18:07:18
suski: Tomasz Lis: "To, ze krajem rządzą wyjątkowi nieudacznicy to chyba jednak za mało, by ogłaszać stan wyjątkowy"
2021-08-31 18:53:44
suski: jeszcze tydzień temu PiS grzmiał "sytuacja pod kontrolą, nic się nie dzieje na granicy" - dziś stan wyjątkowy??... banda oszustów i nieudaczników
2021-08-31 19:12:45
suski: Drutu ostrzowego, czyli concertiny, polska armia zaczęła używać na misjach w Iraku i Afganistanie. W bazach, gdzie składowano concertinę były tabliczki ostrzegawcze, ponieważ zaplątanie się w nią mogło grozić nie tylko dotkliwym poranieniem, lecz nawet śmiercią. – Jeśli gdziekolwiek są budowane płoty, to concertina jest wieszana na górze. Utrudnia ona przejście ludziom, ale nie powoduje uszczerbku na życiu i zdrowiu zwierząt – mówi gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Jeśli ktoś będzie uciekał przez granicę z Białorusią i wpadnie w concertinę, to może już się nie wyplątać. Jego zwłoki zostaną znalezione, jak teraz znajdowane są zwłoki zwierząt – podkreśla były szef SKW.
2021-08-31 19:13:30
suski: zwyczajni bandyci
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: