Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
telewizja

Macierz z problemami...

Niegospodarność, "przejadanie" przychodów, wygórowane pensje, brak młodych - te i inne oskarżenia skierowano w stronę Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, podczas Walnego Zjazdu Delegatów MZC. Czy sytuacja finansowa w Macierzy jest aż tak dramatyczna? Czy apel o pomoc przyniósł oczekiwane efekty? O tym, a także o kostiumerni, braku młodych i funduszu stypendialnym w materiale filmowy.

Pisaliśmy: Istnieją od ponad 130 lat. Przyszły rok może być ostatnim 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej można wesprzeć m.in. na Zrzutka.pl -  tutaj 

źródło: ox.pl
dodał: MSZ

Komentarze

21
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-10-09 17:10:27
Mach: Zatem podyskutujmy o problemach Macierzy.
2021-10-09 17:31:40
Mach: Historycznie Macierz , została powołana dla rozwoju i utrzymywania szkolnictwa polskiego w CK Monarchii Austro-Węgierskiej. Część dawnego Księstwa Cieszyńskiego znalazła się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej po 1918 r. i dla tej części pierwotna rola Macierzy się wyczerpała, ponieważ wszystkie szkoły w tym obszarze stały się polskimi. Niestety nie dotyczyło to obszaru Księstwa ,które pozostało ze szkołami polskimi w powstałej po 1918 r. Republiki Czechosłowackiej. To tam rola Macierzy się nie zmieniła i to tam do chwili obecnej Macierz z niezwykłym mozołem i to w 100 % bezinteresownie i społecznie (dodajmy bez płatnych etatów czy półetatów) czyni zabiegi by polskość i oświata polska tam mogła przetrwać. Reaktywowana Macierz przez Pana Miękinę po stronie polskiej w latach 80 niestety została ukierunkowana jako towarzystwo miłośników regionu na bazie majątku tamtej Macierzy, która niestety ideowo niejako porzuciła pierwotne wsparcie szkolnictwu polskiemu,(dla tej części która znalazła się poza Polską) będącemu w stałym odwrocie w obszarze dawnej Republiki Czechosłowackiej a obecnie Republiki Czeskiej. c.d.n.
2021-10-09 17:44:59
Mach: Nie muszę tłumaczyć okoliczności kurczącego się szkolnictwa polskiego na Zaolziu bo problem jest złożony, ale trzeba pamiętać o tym, że majątek który pozostał po tamtej Macierzy zgoła innym celom miał służyć niż te zaproponowane w Macierzy reaktywowanej. Daję to pod refleksję naszym członkom Macierzy. By się nie rozwodzić nad zaszłościami pragnę jeszcze raz powrócić do krytyki poczynań ZG MZC w zakresie gospodarki finansowej. c.d.n.
2021-10-09 17:55:15
Mach: Zacznę od tego, że koła terenowe Macierzy jako Towarzystwa Miłośników Regionu, radzą sobie bardzo dobrze i na realizację swoich celów pozyskują środki finansowe, wkładając głównie w realizację celów pracę społeczną i entuzjazm . Dlaczego zatem nie radzi sobie ZG MZC, dysponujący przecież majątkiem -przedszkolem w Bielsku wynajmowanym przez miasto Bielsko Biała, budynkiem przy ul. Stalmacha czy budynkiem na Mnisztwie przy ul. Słowiczej? c.d.n.
2021-10-09 18:21:01
Mach: Zapytam, dlaczego pojawił się tak dramatyczny apel w piśmie z dnia 8.06.2021 r. Pani prezes Kawulok skierowanym do prezesów kół terenowych , cytuję przedostatnie zdanie ... ,,Dlatego zwracamy się do wszystkich Macierzowców z prośbą i apelem o wsparcie naszych działań a zwłaszcza o jednorazową darowiznę na działalność statutową MZC, bowiem bez takiego wsparcia, do końca bieżącego roku, zabraknie nam środków na utrzymanie bieżącej działalności, a w nieodległej perspektywie realnie zagrozi koniecznością zaprzestania funkcjonowanie stowarzyszenia."?c.d.n.
2021-10-09 19:31:21
Mach: Ten dramatyczny apel Pani Prezes kazał delegatom koła nr 6 MZC pochylić się nad sprawozdaniem ZG MZC za rok 2020, skoro tak późno bo 18 09. br. ZG MZC zwołał zjazd delegatów by udzielić absolutorium ZG MZC za 2020 r. I już na wstępie analizy finansowej w zakresie przychodów na ogólną kwotę 185.135,34 zł naszą uwagę przykuła proporcja tychże przychodów do kwoty wynagrodzeń 57.084,60 i pochodnych tychże w tym ZUS 34.900,80 co stanowi łącznie 91 985,40 tj. blisko połowę bo 49,7% ogólnych przychodów. To musi budzić niepokój członków Macierzy ,którzy to sprawozdanie analizowali -czy to tak mają działać stowarzyszenia "non profit" pani prezes? A jeżeli Pani prezes porówna wynagrodzenia i pochodne od nich tj. kwotę 91 985,40 zł z żelazną kwotą z najmu budynków Macierzy tj.112.645,69 pomniejszoną o kwotę refakturowanych mediów 31 623,75 (wg. pisma z dnia 8.06.2021 wyżej przytoczonego) wychodzi dokładnie 81 021,94 zł to okazuje się, że przychody z nieruchomości nie pokrywają wynagrodzeń ustanowionych przez ZG MZC dwóch półetatów dla księgowej i sekretarki Macierzy. Macie manko 10 963,46 zł już na samej różnicy pomiędzy najmem a wynagrodzeniami. Czy ówcześni darczyńcy polscy w CK Monarchii na takie cele wypruwali się ze środków na budowę nieruchomości mające służyć utrzymaniu oświaty polskiej w obcym państwie, by w wolnej Polsce obecna Macierz karmiła dwóch etatowych super stypendystów w postaci księgowej i sekretarki ZG MZC? c.d.n.
2021-10-09 20:04:38
tom lem: ... przykre :-( ale wydaje się że sprawa jest już przesądzona i przegrana, po dwuznacznym zdaniu "...do Macierzy należy dorosnąć", zwłaszcza kiedy jedna jaskółka ( Jakub) wiosny nie czyni a po Nas, tylko potop.
2021-10-09 20:41:33
Mach: To nie pandemia powaliła finanse ZG MZC, ale zwykła niegospodarność. Przecież wydanie na wynagrodzenia więcej niż przychód z nieruchomości oznacza wprost ,że majątek popada w ruinę bo przychody z tego majątku nie pokrywają wynagrodzeń więc próżno szukać w sprawozdaniu pozycji remonty tj. jaka kwota środków pieniężnych ,która wraca do nieruchomości by mogły nadal służyć w utrzymywaniu stowarzyszenia. To nie pandemia powaliła finanse Macierzy, bo przychód z działalności gospodarczej wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego ale zjadł go wzrost wynagrodzeń, który każe podnosić co roku minimalne wynagrodzenia od których rosną także pochodne od wynagrodzeń . Pandemia sprawiła ,że ZG MZC otrzymał z PUP dodatkowo 5000 zł, kwotę ,którą trudno by było zarobić na sprzedaży kalendarzy. A przecież do przychodu włączono dodatkowo kwotę 18 402,71 zł z tytułu otrzymanych dofinansowań wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy, które gdyby pandemii nie było, nie byłoby także po stronie przychodów. Więc ostrożnie z tym zwalaniem niegospodarności na pandemię. c.d.n. dalej będzie o naszych wnioskach, ich odrzuceniu przez WZD Macierzy no i o proroczych myslach dotyczących przyszłości finansów Macierzy. c.d.n.
2021-10-09 21:36:58
Mach: Pandemia przysporzyła przychody Macierzy głównie z PUP, podobnie jak wcześniej finanse Macierzy ratowała sprzedaż Domu Ludowego w Pogwizdowie a jeszcze rok wcześniej sprzedaż działki po wypalonej szkole w Jaworzynce Zapasiekach. Po tych pieniądzach nie ma już śladu. Agonia Macierzy trwa od lat. Teraz funkcjonowanie Macierzy ma zapewnić zrzutka i ofiarność sponsorów. Może się udać, ale bez zmiany systemu gospodarowania to tylko odwleczenie w czasie jej upadłości. Dlatego delegaci koła nr 6 MZC zaproponowali w dyskusji przyjęcie następujących wniosków;1)zlecić prowadzenie księgowości ZG MZC wyłonionemu w drodze konkursu biuru rachunkowemu, za kwotę nie wyższą niż 1000 zł miesięcznie. Oszczędności na wynagrodzeniu i pochodnych z tego tytułu szacujemy na poziomie 25 000 zł rocznie, 2) Zlecić zarządzanie nieruchomościami Macierzy licencjonowanemu zarządcy nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu lub konkursu ofert za nieprzekraczalną kwotę 20 000 zł rocznie- oszczędności na poz.1)i 2) 91 985 zł minus 32 000 zł to realna kwota 60 000 zł rocznie.3) Przejęcie sekretariatu i kostiumerni przez czynnik społeczny. Obecnie ZG MZC to 27 członków wliczając w to Główną Komisję Rewizyjną ZG oraz Sąd Koleżeński ZG.-wypadnie społecznie popracować 2 godz. w miesiącu dla każdego członka ZG, zamiast nie robiąc zbyt wiele generować straty uciekając w kosztowne etaty. Można także w drodze konkursu wydzierżawić kostiumernię. c.d.n.
2021-10-09 21:58:26
tom lem: Nasuwa się tylko jedno pytanie(?) , skoro jest tak źle - czy podczas Walnego Zjazdu Delegatów MZC było glosowanie nad wotum zaufania dla ZG MZC - czy powyżej to tylko "propozycje" które nie uzyskały akceptacji większości ;-)
2021-10-10 08:11:59
Mach: Kontynuując wydzierżawienie kostiumerni to najlepsze remedium na pozbycie się etatu w niej i ostatecznie rezygnacja z uciążliwej zdaniem pani prezes prowadzenia kasy fiskalnej. Bowiem przychody z wypożyczenia strojów w świetle sprawozdania to 7 898,35 zł a więc znacznie poniżej wypłacanego wynagrodzenia za jej prowadzenie no i obrót w niej poniżej 20 000 zł wykluczył by konieczność prowadzenia kasy fiskalnej a tak w połączeniu z obrotami Macierzy fiskalizacja jest konieczna. 4) Działalność ZG MZC ograniczyć do wykonywania społecznie administracyjnej obsługi kół terenowych i trzymania pieczy nad nieruchomościami i zawieranie umów z najemcami w porozumieniu z wyłonionymi w drodze konkursu ,zarządcą nieruchomości i biurem rachunkowym o ile wnioski wcześniejsze WZD przyjmie. ZG MZC nie musi prowadzić działalności konkurencyjnej wobec kół terenowych- to nie jego rola. Członkowie ZG MZC przecież należą do kół terenowych. Jeśli ostateczna działalność ZG MZC sprowadza się do zagrożenia istnienia stowarzyszenia jak informuje o tym Pani prezes w piśmie skierowanym do prezesów kół terenowych z dnia 8.06.2021 to nie ma innego wyjścia jak zrealizować i przyjąć ten wniosek. Co nie trudno wyliczyć z przekazanego nam sprawozdania finansowego. c.d.n.
2021-10-10 14:30:46
tom lem: ...zawsze myślałem że organizowanie Walnego Zjazdu Delegatów MZC poza złożeniem sprawozdania z działalności za okres ubiegły, wiąże się z absolutorium dla (organu) ZG. Czyżby należało domniemywać, że ZG pozostaje bez zmian, bo większość uznała "nic się niestało" a próby diagnozy lub dyskusji "jak grochem o ścianę". Czarno widzę przyszłość, świetlanej przeszłości.
2021-10-10 17:02:27
święty_Patryk: i tak oto nie trzeba było długo czekać, by w MZC jak w soczewce objawiły się typowe narodowe cechy Polaków: cwaniactwo, pazerność, nepotyzm, egoizm, prywata, awanturnictwo, niegospodarność itd - miał racje który mówił "wystarczy Polakom dać się samym rządzić..."
2021-10-10 17:33:25
Mach: Ile i z jakich źródeł ,zatem wypłacono stypendia macierzowe w roku 2020.? Tego wyczytać ze sprawozdania nie można . Na str.11 tegoż pisze jedynie ,że stypendia przyznano 20 osobom. Moja dociekliwość kazała mi zajrzeć na do internetowej strony ZG MZC i tam dowiedzieć się można jedynie ,że w roku 2020/2021 przyznano 9 stypendiów maturzystom po 900 zl i 4 stypendia dla studentów po 1800 zł. Nie muszę zwracać uwagę ,że w świetle przedstawionego sprawozdania Macierzy nie stać na prowadzenie i finansowanie stypendiów . Stąd nasz wniosek 5) by zaniechać prowadzenia funduszu stypendialnego ze środków macierzowych do czasu uzdrowienia finansów Macierzy bo na ich fundowanie Macierzy po prostu nie stać i ich wypłacanie tylko pogłębia zapaść finansową stowarzyszenia. Swoją drogą kiedy przejrzałem nazwiska stypendystów na stronie ZG MZC z przykrością stwierdziłem, że żaden uczeń z polskiej szkoły na Zaolziu takiego stypendium nie otrzymał. c.d.n.
2021-10-10 18:28:20
tom lem: Noooo!!! jak Tetryk coś napisze na temat MZC, to i jego vaterland od razu jest wiadomy ;-)
2021-10-10 19:37:02
Mach: Kontynuując, utrata płynności wzięła się z nadmiernych kosztów w porównaniu z przychodami -te koszty to głownie płace, które zjadają zyski z działalności gospodarczej , tj. najmu lokali w budynkach macierzowych. Przewidywane są płace, przewidywane są pochodne płac, przewidywane są zobowiązania VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za media. Dotacja celowa na stypendia też znalazła się w przychodach- czego zatem nie mogła przewidzieć księgowa ,że finanse są w tragicznym położeniu, że na stronie internetowej ZG MZC pani prezes pisze ,że Macierz może nie przetrwać roku 2022- przecież to pani słowa. Dalej delegatów koła wzburzyła pozycja usługi, w tym opłaty bankowe i korespondencja pocztowa kwota 8392,65 zł stanowiąca koszt rzędu 4,53% ogólnych przychodów Macierzy. Wychodzi po 400 zł na każde z 20 kół terenowych. Kwota ta zjada w 80% składki członkowskie 10.590 zł. Ogromna rozrzutność w dobie komunikacji elektronicznej. Może chodzi o korespondencje z "martwymi" członkami lub kołami Macierzy bo to trudno prześledzić- stąd nasz wniosek 6) by zweryfikować członków i koła Macierzy i ograniczyć by ograniczyć wydawanie tych środków na korespondencję . Dalej, skoro z finansami Macierzy jest tak źle a w pozycji sprawozdania są jedynie koszty związane ze sprzedażą wydawnictw a brak pozycji przychodów z ich sprzedaży od razu nasunął się kolejny wniosek 7) by zaprzestać samodzielnego wydawania kalendarza cieszyńskiego i robić to nadal ale w porozumieniu z innymi organizacjami na terenie Śląska Cieszyńskiego by podnieść jego jakość i by się sprzedawał przynajmniej do wysokości środków jakie pochłonęła jego publikacja. WZD wszystkie wnioski złożone przez delegatów koła nr 6 MZC odrzucił co było do przewidzenia a zatem nie było podstaw by delegaci koła nr 6 udzielili absolutorium ZG MZC, co w większości uczynili pozostali delegaci kół terenowych. Zwyciężyła "macierzowa" demokracja.
2021-10-10 21:18:51
tom lem: ... no cóż, szkoda że brnie się w coś co było "do przewidzenia". Zamiast przeprowadzać zmiany, mając wyliczenia i pomysł na usprawnienie działalności MZC, nie doprowadzono do głosowania nad zmianą ZG MZC, przed ujawnieniem swoich atutów (co wymaga przynajmniej taktyki, nie tylko racji i dobrych chęci) . Wynika z tego, że wszyscy delegaci przyjmują do wiadomości powolny upadek MZC, z jednoczesnym przyjęciem pobożnych życzeń, że problem sam się z czasem rozwiąże, choć efekt już można przewidzieć.
2021-10-10 21:53:20
Mach: Jakie zatem dalsze kroki? WZD odrzucił wnioski koła nr 6 i udzielił ZG MZC absolutorium za rok 2020. Działania naprawcze zaproponowane w piśmie z dnia 8.06 2021 r. przez ZG niczego tak naprawdę nie zmienią. Ewentualnie wygospodarowane środki zjedzą kolejne podwyżki energii i wzrost minimalnych pensji a zatem wzrost odpowiednio do nich obciążeń. ZG MZC nie otrzyma już z PUP na okoliczność pandemii 5000 zł i kolejnych 18 402 zł na utrzymanie miejsc pracy i tak faktycznie wbrew temu co twierdzi pani prezes pandemia przyczyniła się do bez kosztowego wzrostu dochodu MZC- tak naprawdę deficyt był by znacznie wyższy. To brak tych środków obnażył kruchość finansów w 2021 r. Macierzy. Wątpię by darczyńcy i sponsorzy w odpowiedzi na apel Pani prezes przekazali taką kwotę. Bez zmiany podejścia do zatrudnienia tj. pozbycia się etatowych pracowników proponowana redukcja do 1/4 etatu w sekretariacie i w kostiumerni oraz pozostawienia pół etatu księgowej będzie jedynie kontynuacją nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej ZG MZC i zdanie się co roku na łaskę darczyńców i zasadniczych oszczędności ZG nie poczyni. Długo takiej polityki finansowej nie da się prowadzić i ZG, który z majątku powinien wspierać działalność kół terenowych w istocie będzie je drenował z kasy poprzez apele w rodzaju tych, które można przeczytać na stronie internetowej ZG MZC. My jako delegaci podzielimy się z naszym kołem z przebiegu WZD na najbliższym możliwym zebraniu. Przy okazji proponuję zajrzeć do przepisow ustawy kto odpowiada za długi stowarzyszenia. Warto dobrze przemysleć wycenę nieruchomości i odpisy amortyzacyjne w konfrontacji z ostateczną ceną sprzedaży tej nieruchomości w odniesieniu do np. Dom Ludowy w Pogwizdowie i jak będzie w przypadku pozostałych nieruchomości.
2021-10-10 22:19:53
tom lem: ... jeszcze pozostanie zmiana statutu i formy działalności, ze stowarzyszenia na fundacje bez majaku, bo chyba to jedyny pomysł na dalsze funkcjonowanie zarządu ;-)
2021-10-11 08:56:47
Mach: Na koniec, pragnę się odnieść do wypowiedzi Pani prezes nagranej na filmie powyższego tekstu, pt; "Macierz z problemami". Szanowna Pani prezes, przecież to na stronie ZG MZC a także w skierowanym apelu do prezesów kół z dnia 8.06.2021 r. pisze pani o tragicznym położeniu Macierzy, która w Pani opinii może nie przetrwać 2022 roku. Taki też wydźwięk ma artykuł w GZC nr 37 z 17.09.2021r. "Koniec Macierzy" w którym udziela pani wypowiedzi redaktorowi tekstu. Zupełnie też myli pani znaczenie organizacji "non profit"- organizacja, stowarzyszenie może i powinno mieć zyski z działalności gospodarczej ale te zyski powinno przeznaczać w całości na działalność statutową a nie karmić nimi "tłuste posady" w której to organizacji Pożytku Publicznego połowę bo 49,7% ogólnych przychodów przeznacza się na wynagrodzenia pracowników i pochodnych tychże. Podstawą OPP jest praca społeczna. Dlatego od 8 lat apelujemy o wynajęcie do rozliczeń biura rachunkowego i zarządcę nieruchomości- wyjdzie taniej a resztę środków należy przeznaczyć na utrzymanie majątku i działalność statutową. Pani prezes niech pani wczyta się dobrze w sprawozdanie- za rok 2020 macie jako Zarząd Główny zarówno ujemny wynik finansowy co wyżej wam wykazałem jak i ujemny od lat bilans, jeśli za każdym razem dorzucicie do sprawozdania koszty amortyzacji majątku- czytaj budynków, za rok 2020 ta kwota wynosi 16 662,60 zł. Powiatowy urząd pracy przekazał wam pomoc jaką otrzymali w okresie pandemii prawie wszyscy pracodawcy, dla Macierzy oznaczało to pokrycie kosztów etatu między innymi w kostiumerni (łączna kwota pomocy z PUP 23 402,71 zł) , i to tych środków zabrakło wam w budżecie w 2021 r. bo wcześniej ratowały was sprzedaże nieruchomości o czym wcześniej pisałem. c.d.n.
2021-10-12 08:37:23
Mach: Jak wcześniej wykazałem, na ogólną kwotę przychodów 185.130,34 zł po odjęciu wszystkich zobowiązań podatkowych i opłat za media i wynagrodzenia i ich pochodne w kasie za 2020r były pustki a nawet minus ,bo -6 600 zł jeśli odjąć kwotę darowizn i dotacji poszczególnych kół, więc zabrakło środków na obiecane stypendia i inną działalność statutową jako OPP, a jeśli stypendia wypłacono, bo przecież część środków pochodzi z dotacji celowych ,to w takim razie zabrakło na zobowiązania podatkowe - trudno ,zatem nie nazwać takiej sytuacji "tragiczną". Tragedia będzie tym większa jak któregoś dnia zerwie się belka stropowa w którymś pomieszczeniu ponad 100 letniego budynku na Stalmacha i nie będzie z czego wyremontować stropu, a to koszt co najmniej 30 000 zł. Odpisy na papierze się dokonuje ,tyle ,że faktycznie tych środków brak bo zostały wydane na bieżące wydatki. Nikt nie myli bilansu z wynikiem finansowym- za każdym razem wychodzi ,że macierz jest w tragicznym położeniu. Zatem nie rozumiem, że ZG MZC nie chce nawet podjąć próby obniżenia kosztów księgowania i zarządu nad nieruchomościami, przecież zawsze przetarg czy konkurs ofert można unieważnić, jeśli wyliczane przeze mnie oszczędności okażą się złudne.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: